dANIŞMANLIK2.png

Gelecek geliyor...

Eğitime ve gelişime inanan şirketler bize GÜVENİYOR...

Eğitim ve Gelişim Akademisi & Eğitim İletişimi ve Planlaması 

İşletmeler varlıklarını sürdürebilmeleri için çevresel farkındalık geliştirip,  değişime uyum sağlayabilme esnekliğini gösterebilmeli ve uyum sağlamalıdırlar. Değişim sürecini hızlandırmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesi işletmenin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmesine bağlıdır. 

 

Başarılı eğitim programları planlamanın ve tasarlamanın ölçütü işletmenin hedef ve stratejileri doğrultusunda; çalışanın, ekibin ve işletmenin ihtiyaçları esas alınarak öğrenme sürecinin doğru içerik tasarımları ve öğrenme /öğretme yöntemleri ile sistematik bir biçimde tekrarlanmasına bağlıdır.

OBAY Eğitim ve Danışmanlık olarak, İşletmeleriniz için Eğitim Akademisi Kurma, Eğitim İhtiyaç Analizi ve Yıllık Eğitim Programları Oluşturma ve Eğitim Programları İçerik Tasarımı çözümleri sunmaktayız.​

Öğrenme anlık bir olay olmaktan çok, uzun vadeli bir süreçtir.

Eğitim İhtiyaç Analizi ve Yıllık Eğitim Planlama

Eğitim Planlama2.jpg

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında yeni teknolojilerin gelişimiyle şirketler, en büyük kaynaklarının  rekabet olduğunu fark ettiler. Şirketler için çalışanların sürekli eğitimi ise zorunlu hale geldi. Teknoloji, hız ve değişen ihtiyaçlara, sektöre ve  şirket çalışanlarına uygun eğitimlerin seçilmesi verilen eğitimlerin geri dönüşümünde oldukça etkili olmaktadır.

Bir işletmenin geleceğe yönelik yatırım yapabilmesi için öncelikle öğrenen organizasyon olmayı başarması gerekiyor. Eğitim planlamasının en önemli boyutu eğitim bütçesidir.  Eğitimlerin sayısı, nitelikleri, süresi, yöntemleri büyük ölçüde bütçeye bağlıdır. İşletmeni hedef ve stratejileri, büyüme eğitimine göre yıllık olarak  ortalama eğitim bütçesi personel giderlerinin %5'i ile %15 arasında olmalıdır.  İşletme içinde görev yapan çalışanlar bilgilerini ne kadar hızlı ve etkili güncelleyebiliyorsa işletmenin geleceği o oranda parlaktır. Eğitim planlaması yapılırken insan kaynakları tarafından  eğitim ihtiyaç  analizinin doğru şekilde yapılması işletmenin zaman ve maliyet kaybını azaltacak en önemli başlangıç noktasıdır. 

Eğitim ihtiyacı en alt kademeden en üst kademeye kadar belirlenmeli. En üst kademeden en alt kademeye doğru iletişim ve  davranış modeli ile değişim sürecinin yayılımı sağlanmalıdır.

İHTİYAÇ  ANALİZİ

Eğitim ihtiyaç analizi yapılırken  işletme içi  ve işletme dışın sektör ve rakip analizleri yapıyoruz. Yılın öne çıkan trend eğitimleri ve yetkinlikler ile işletmenin ihtiyaçlarını karşılaştırıyoruz.

PLANLAMA

Bütçe, kaynaklar, tedarikçiler, yöntem, ölçme ve değerlendirme kriterleri ile birlikte kimlerin hangi eğitime ne zaman katılmaları gerektiğini planlıyoruz.

UYGULAMA

Eğitimin organizasyonunun nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili yöntemleri, eğitimin verimliliği ve etkinliğinin ölçülmesi ve  değerlendirilmesiyle ilgili kriterleri  belirliyoruz. 

DEĞERLENDİRME

Çalışan eğitim alıyor ama şirket bu eğitimden verim alıyor mu? Eğitimin işe yansıması  takip edilmeli ve gelişim performansı yöneticileri tarafından nasıl izlenmeli. Belirlenen kriterler çerçevesinde ölçme , değerlendirme sonuçlarına göre  geliştirme aksiyon planlarını  oluşturuyoruz.

Eğitim hiç bir zaman bitmeyen bir yolculuktur.

Eğitim Programları İçerik ve İletişim Tasarımı 

Şirketinizin kurulduğu günden bu yana şirket içinde  oluşan bilgi ve deneyimlerden yola çıkarak kurumsal hafıza oluşturma ve  yeni iş modelleri ile birleştirerek yeni gelen çalışanlara kurumsal hafızanın aktarılması için şirket içi eğitimlerde kullanılmak üzere şirket içi eğitimlerin tasarımı süreçlerini yapılandırıyoruz.

Süreçler;

  • Amaçların belirlenmesi,

  • Öğrenme ve öğretme tekniklerinin tasarlanması,

  • Değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi

  • Eğitim konularının belirlenmesi,

  • Eğitim içeriklerinin tasarlanması,

  • Eğitim senaryolarının yazılması,

  • Eğitim sürelerini belirlenmesi,

  • Eğitimleri verecek eğitmenlerin seçilmesi,

  • İç eğitmen  yetiştirilmesi.