Elegant Abstract Background

KOBİ'lere verimlilik, maliyet , rekabet ve efektif büyüme avantajı sunuyoruz.

ÇÖZÜMLERİMİZ

Organizasyonel İnovasyon Tasarımı Danışmanlığı

Organizasyon inovasyonu veya organizasyonel inovasyon bir yönetim ya da işleyişte yapılan yenilikçi çalışmalardır.

Yeni ve farklı çalışma yöntemleri ile, kullanılan mevcut yöntemlerin değiştirilmesi ve geliştirilmesine ORGANİZASYONEL İNOVASYON denmektedir. Amaç rekabetin içinde kalmak ve işleyişin verimli olmasını sağlamaktır. Teknolojiyi üreten ve kullanan insan odaklı KOBİ'lerin değişim ve dönüşüm gereksinimlerini, gelecekle uyumlu hale getirmek ve sürdürülebilir organizasyon yönetimi için  Organizasyonel İnovasyon Tasarımı Yapısını oluşturuyoruz. Yeni iş modelleri ile iş süreçlerinizi tasarlıyor; zamanı ve ekibinizi yönetme şeklinizi değiştiriyoruz.  

KOBİ'lere verimlilik, maliyet , rekabet ve efektif büyüme avantajı sunuyoruz.

DEĞERLERİMİZ

Güvenilirlik, sürdürebilirlik, kaliteli iletişim, müşteri memnuniyeti sorumluluk, sonuç odaklılık

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Danışmanlığı

Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın en belirgin şartlarından biri aile içi ilişkilerle birlikte işletmenin kurum olmasını sağlayacak , krizlere dayanabilecek, nesilden nesile aktarma imkanı  sağlayabilecek Aile Anayasası oluşturmaktır.

 

Bu nedenle gelişimci adımlar atarak, hem aile içi olası çatışmaları pro-aktif şekilde bertaraf edebilmek hem de şirketlerin kalıcı ve uzun ömürlü olmalarını sağlamak için profesyonelleşmek ve yazılı kurallar oluşturmak kaçınılmazdır. İnsanların var olduğu her yerde doğal olarak beklenti ve yönetim sıkıntıları olabileceği için kuralların açık ve tüm aile üyelerinin çıkarlarının adaletli bir şekilde gözetilerek oluşturulması son derece önemlidir. Oluşturulan kuralların koşulsuz olarak uygulanmasının sağlanması hem aile, hem çalışanlar hem de şirket için hayati öneme sahiptir.

Bu noktada temel amacımız; Aile ve Şirketlerin birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olarak daha da büyüyeceğini, adil objektif ve pozitif paylaşımın sağlanacağını düzenleyen politika ve kurallar bütünü oluşturmaktır. Aile ve Şirket Anayasası adını verdiğimiz bu çalışma yaşayan bir belge olup, Aile üyeleri arasındaki profesyonel iş yaşamı ile ilgili ilişki zincirini belirleyen yazılı kurallar bütünüdür. Bu çalışma sayesinde; Aile’ye ait işlerden dolayı Aile içinde oluşması muhtemel çatışmalar engellenecek, bu gibi durumlardan şirketlerin zarar görmemesi sağlanacaktır.

Aile talep ettiği takdirde devam proje olarak bir süre kurum içinde İcra kurullarında Danışman ya da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da yer alıyoruz. Bu şekilde Aile ve Şirket Anayasası’nın şirket tarafından uygulanmaya başlaması ve takibini de yaparak çalışmayı şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz

ÖN ANALİZ

 • Aile üyeleri arasındaki yapı ile iletişimin incelenmesi,

 • Yönetim ve karar alma süreçlerinin incelenmesi,

 • Mülkiye hakları, yan haklar, finansal ve mali konuların Aile içinde nasıl ele alındığının tespit edilerek şirket/ler ile ilişkisinin incelenmesi,

 • Ailenin değer ve hedefleri ile bunların gerçekleşmesini sağlayacak yapıya bakılması,

 • Aile ilişkilerinin şirketler boyutunda kurumsallaşması için gerekli kural ve sorumlulukların analizi.

METODOLOJİ

GELİŞİM VE DEĞİŞİM ODAKLILIK

 • Aile ve Şirket Anayasası’nın uygulanmaya başlanması ve takibinin yapılarak bu çalışmayı şirket kültürünün de ayrılmaz bir parçası haline getirmek üzere alt başlıkların oluşturulması.

DETAY  ANALİZ

 • Aile ilişkileri ve şirkette ait konuların beraber değerlendirilerek, ihtiyaçlar ve kapsam doğrultusunda Aile ve Şirket Anayasası’nın oluşturulması,

 • Aktif ve Pasif Aile Üyeler, Yönetim ve İcra Kurulları ile görüşmeler

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Instagram
 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle