Kurumsal Eğitimler

Yönetici Yetkinlikleri Geliştirme 

 • Organizasyonel Değişim Yönetimi 

 • Stratejik Planlama 

 • Etkin Liderlikte Koçluk  Ve Mentorluk Yaklaşımı

 • Kurum Kültürü Oluşturma Ve Çalışan Yönetimi

 • Yüzde Yüz Oyun Kurucu Olma Sanatı –Takım Çalışması

 • İçeriden Terfi Yolu İle Yönetici Yetiştirme Programı

 • Karimatik Liderlik ve Karizmanın Formülü

 • İlk Defa Yönetici Olacaklar İçin Yönetim Becerileri 

 • Mavi Yakayı Yönetmek

 • İnovasyon / Yaratıcılık /Motivasyon

 • Yöneticiler İçin Mülakat Teknikleri

 • Yöneticiler İçin Finansal Tabloların Analizi ve Yorumlanması

 • Alacak ve Tahsilat Yönetimi​

 • Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesinde Hukuksal Mevzuat ve Uygulamalar

 • Alacakların Yapılandırılması ve Konkordato

 • Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı ve Uygulamaları​

 • İç Kontrol ve Risk Yönetimi

 • İç Denetim 

 • İş Sürekliliği Planı Oluşturma​

Yeni Nesil İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Değişen Çevresi ve Stratejik Rolü ile İnsan Kaynakları Yönetimi  

 • Temel İnsan Kaynakları Yönetimi 

 • Kurumsal Başarı için Etkili Performans Yönetim Sistemi 

 • Oryantasyon Programı Hazırlama ve Uygulama

 • İşe Alım ve Mülakat Teknikleri  

 • İş’ten Çıkış ve Bilgi Transferi Mülakat Teknikleri

 • Çalışan Memnuniyet Anketi Nasıl Başarılı Olur?

 • Öneri ve Ödüllendirme Sistemlerinde Başarı

 • Ücret Yönetimi

 • Kariyer ve Yedekleme Planlaması

 • Mentorluk ve Koçluk Sistemi 

 • English Interview Practice Skills Workshop

 • Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Bütçesi Oluşturma

 • Eğitim kataloğu Oluşturma,

 • Kurum İçi Eğitmen Yetiştirme Programı 

 • İK'cılar İçin İngilice Mülakat Becerisi Kazandırma Atölyesi

Uluslararası Pazarlama ve Dış Ticaret

 • Uluslararası Pazarlama ve  Marka Yönetimi

 • Üst Düzey Yöneticiler İçin Pazarlamada Dijital Dönüşüm

 • Uluslararası Pazarlara Açılma ve Global Proje Yönetimi

 • Dış Ticaret’te 360 Derece Dönüşüm için Strateji, Altyapı, Ekip, İş Akışı Çalışmaları

 • Uluslararası Ticari Sözleşmeler, Risk Yönetimi 

 • Serbest Bölgeler ve Antrepo Yönetimi 

 • Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri 

 • Uluslararası Bayi Yönetimi 

 • Devlet Teşvikleri, Uluslararası Tahsilat ve Fon Yönetimi 

 • Akreditif Uzmanlık Programı

 • Gıda Sektöründe Ülkeler Bazında Etiket Mevzuatı, Uygulamaları

 • Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Etiket Mevzuatlarının Karşılaştırması, Farklı Ülkelerin Mevzuatına Yönelik Etiket ve Ambalaj Hazırlanması 

 • Dış Ticarette Yazışma Teknikleri 

 • Dış Ticarette Veri Yönetimi ve Dosyalama 

 • Senelik Uluslararası Satış ve Pazarlama Plan ve Bütçesinin Hazırlanması 

 • Uluslararası Fuarlara Katılım

Kurumsal Gelişim Programları

 • İş ve Özel Yaşam Dengesi

 • Etkili İletişim

 • Sunum Teknikleri

 • Zaman Yönetimi

 • Stres Yönetimi

 • Algı Yönetimi ve İkna

 • İletişim ve Beden Dili

 • Yazılı İletişim İlkeleri  ve Kurumsal E-Posta Yazma 

 • Kurum İçi İletişim

 • Daha Kaç Kuşak Gerek İş Yerinde Çatışmaya ? Kuşaklar Arası  İletişim ve  Çatışma Yönetimi 

 • Profesyonel Yaşamda Kişiliğinize Özgü Giyim ve İmaj Yönetimi

 • İş Yerinde Görgü ve Davranış Kuralları

Satış Etkinleştirme ve Pazarlama

 • Satışta İkna Edici İletişimin Gücü -​ Müşterilerinizi / Çevrenizi Sizi  Tercih Etmeye Nasıl İkna Edersiniz ?

 • Başarılı Satışçının Günlüğü

 • Temel Satış Teknikleri

 • Profesyonel Satış Yönetimi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi​

 • Satışçılar İçin Telefonda İngilizce Konuşma Atölyesi

OBAY Eğitim ve Danışmanlık
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Instagram
+90 212  706 18 43
Esentepe Mh. Keskinkalem Sok. Arya
Plaza No 17,  Esentepe / Şişli  - İstanbul

Tüm Hakları Saklıdır - OBAY Eğitim ve Danışmanlık 2020