KULLANIM KOŞULLARI


OBAY Eğitim ve Danışmanlık  tarafından hazırlanan www.obay.com.tr web sitesine hoş geldiniz. Bu sitede yer alan sayfalara giriş ve içerilen bilgilerin kullanımı aşağıda belirtilen kurallar ve koşullara tabidir. Bu web sitesini ve içerilen hizmetleri kullanarak bu şartlar ile mutabık olduğunuzu ve aşağıdaki şartların sizin içinde bağlayıcı olduğunu peşinen teyit etmiş oluyorsunuz.
OBAY Eğitim ve Danışmanlık www.obay.com.tr web sitesinde sağlanan hizmetlerde, ürünlerde, programlarda veya kullanım şartlarında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar. Bu sitenin kullanımına devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş oluyorsunuz.


1. HAKLAR
Bu sitede yer alan her türlü içerik, program ve eğitim materyalinin hakları OBAY Eğitim ve Danışmanlık İçerik Sağlayıcılarına aittir.


2. WEB SİTESİNİN KULLANIMI
www.obay.com.tr web sitesinde yer alan içerik, eğitim ve yazılım (materyal) kullanmanız aşağıdaki şartlara bağlıdır.
1. Bu sitede yer alan materyali sadece kendi kişisel eğitiminiz ve bilgilenmeniz amacıyla kullanabilirsiniz.
2. WEB SİTEMİZDE BULUNAN TÜM FOTOĞRAF, VİDEO VE YAZILAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR; 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU,554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME,556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMAKTADIR.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif hakkı eser sahibine aittir. www.obay.com.tr web sayfasında yer alan interaktif eğitim materyallerinin tamamı veya bir bölümü hak sahibinin izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. Web sayfalarımızı kullananlar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.
3. Bu sitede yer alan materyalleri ve içerikleri değiştirerek veya değiştirmeden kısmen veya tamamen sahiplenemezsiniz.
4. Bu web sitesinde yer alan materyalleri ve içerikleri, daha öncesinde OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın yazılı iznini almaksızın, herhangi bir amaçla veya yayınlama amacıyla kullanamaz veya kopyalayamazsınız.
5. OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın yazılı iznini almaksızın, "mirror" veya "frame" tekniğiyle bu web sitesinin herhangi bir kısmını başka bir alanda yayınlayamazsınız.
6. Bu web sitesine bir ara sayfa ile tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapamazsınız.


3. KAYIT, KULLANICI HESAPLARI, ŞİFRELER VE GÜVENLİK
Bu web sitesinde sağlanan hizmetlerin herhangi birinin kullanımı için kayıt yaptırmanız ve bir hesap açmanız gerekiyorsa, bu kayıt sürecini kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız şarttır. Ayrıca bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde ilgili kayıt formuna girerek ilgili bölümlerde bilgilerinizde değişiklik yaparak bilgileri güncel tutmayı kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer bu hizmetlerden işvereniniz hesabına kullanıyorsanız, bu kullanım şartlarını onun adına kabul etmeye yetkili olduğunuz varsayılacaktır. Şifreniz veya şifrelerinizi gizli tutmakla mükellefsiniz. Ayrıca, sizin hesabınız ile yapılan bütün işlemlerden tamamıyla sorumlu olduğunuzu da peşinen kabul ve teyit ediyorsunuz. Bu anlaşmayı okuyarak şifrenizin veya hesabınızın haksız kullanımı durumunda OBAY Eğitim ve Danışmanlık  'ye hemen bilgilendirmeyi kabul ediyorsunuz. OBAY Eğitim ve Danışmanlık hesabınızın veya şifrenizin başkası tarafından kullanımı nedeniyle, bilginiz olsun veya olmasın, oluşacak zararınızla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Ancak, hesabınızın veya şifrenizin başka bir kişi tarafından kullanımından OBAY Eğitim ve Danışmanlık  veya başka bir kişi veya kuruluş zarar görürse, bu zarardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız yasaktır.


4. ÜRÜN İADESİ
Müşteri satın almış olduğu canlı ders hizmetini, online olarak teslim aldığı günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir.

Katıldığı ders saati (varsa) + %10 sistem kullanım ücreti ve komisyon bedeli hesaplanarak kalanı iade edilir.

Müşteri satın almış olduğu asenkron ders (video,sunum,doküman)  hizmetini, online olarak teslim aldığı günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir. Müşteri bu 7 gün içinde hizmeti kullanmaya başlarsa cayma hakkını kullanamaz.

Asenkron ders (video,sunum,doküman) içeriğinin görüntülenip görüntülenmediği www.obay.com.tr  tarafından tespit edilmektedir, müşteri bu durumu peşinen kabul eder. İçeriği görüntüleyen müşteri gerekli kullanımı sağlamış olur. Müşteri satıma konu olan bilgiyi bu biçimde elde ettiğinden cayma hakkını kullanamaz.


5. GARANTİ VE FERAGAT
OBAY Eğitim ve Danışmanlık ve sizin aranızda yapılan ayrı bir anlaşma açıkça belirlenmediği sürece bu web sitesinden edinilen bütün içerik, yazılım ve hizmetler size olduğu haliyle sağlanmış olup, herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir.
OBAY Eğitim ve Danışmanlık  hiçbir şekilde tarafınız veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu web sitesine erişim veya bu web sitesinin veya bu web sitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir web sitesinin veya bu web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu tutulamaz.


6. BU WEB SİTESİNDE SAĞLANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT MATERYAL
Bu web sitesi üçüncü kişiler tarafından sağlanmış materyaller, kaynak kodlu veya işletim formunda yazılımlar içerebilir. Bu web sitesinde yer alan bütün üçüncü kişilere ait materyal içinde yukarıda yer alan “GARANTİ VE FERAGAT” bölümü hükümleri geçerlidir.


SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

BU SÖZLEŞME, www.obay.com.tr  ABONESİ OLARAK SİZ www.obay.com.tr KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.
www.obay.com.tr DEN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA www.obay.com.tr’yi KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ


1. TARAFLAR VE KONU

İşbu OBAY Eğitim ve Danışmanlık  Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), OBAY Eğitim ve Danışmanlık  ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) lisans bedeli karşılığında sunulan; Bilişim, Profesyonel gelişim, Finans, Kişisel gelişim, Hobi ve Yabancı dil eğitimleri kategorilerinde online eğitim içerikleri sunan www.obay.com.tr  Profesyonel ve Kişisel Gelişim Platformu (bundan böyle "www. obay.com.tr " olarak anılacaktır) için, KULLANICI’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI'nın İnternet üzerinden www.obay.com.tr  web sitesine (www. obay.com.tr) erişimi ile www.obay.com.tr'a kayıt olması ve www.obay.com.tr kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. OBAY Eğitim ve Danışmanlık  kararıyla, zaman zaman yapılacak ve www.obay.com.tr web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.)
SÖZLEŞME'de  OBAY Eğitim ve Danışmanlık  ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.
KULLANICI, www. obay.com.tr web sitesinde yer alan "kayıt ol” butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya www. obay.com.tr kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME'yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, www. obay.com.tr 'ye kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.
Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.


2. LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET

www.obay.com.tr’nin ve bölümlerinin ve www. obay.com.tr ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi OBAY Eğitim ve Danışmanlık 'a bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya OBAY Eğitim ve Danışmanlık  içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir KULLANICI, OBAY Eğitim ve Danışmanlık  ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya  OBAY Eğitim ve Danışmanlık ' in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere www. obay.com.tr ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.
KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece www.obay.com.tr’nin münferit kullanım lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan kullanma lisansı, www.obay.com.tr’nin bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde www.obay.com.tr 'ye erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. OBAY eğitim ve Danışmanlık, işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI'ya, www.obay.com.tr ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir.
KULLANICI, www.obay.com.tr ’deki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, www.obay.com.tr 'nin tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. www.obay.com.tr ‘nin kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.
KULLANICI, www.obay.com.tr  kapsamındaki veya www.obay.com.tr  ile ilgili OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın  içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.
KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, www.obay.com.tr’un kullanımı sırasında www.obay.com.tr’un kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, OBAY Eğitim ve Danışmanlık’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya OBAY Eğitim ve Danışmanlık'a ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.
OBAY Eğitim ve Danışmanlık’ telif haklarına tabi çalışmaları, OBAY Eğitim ve Danışmanlık’ın ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı OBAY Eğitim ve Danışmanlık’’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.


3. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Ticari Olmayan Kullanım
www.obay.com.tr’de sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.
www.obay.com.tr’de ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, www.obay.com.tr’de’nin kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.
KULLANICI, www.obay.com.tr'nin herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz. www.obay.com.tr’'yi, birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz.
KULLANICI, dahil olduğu www.obay.com.tr’de paketi kullanım haklarının kapsamına, www.obay.com.tr’de veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. OBAY Eğitim ve Danışmanlık , KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, www.obay.com.tr'yi  bu şekilde ya da üçüncü kişilerin OBAY Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, OBAY Eğitim ve Danışmanlık  yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. www.obay.com.tr’nin kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.
3.2. Uygun Kullanım
KULLANICI, www.obay.com.tr'’nin  yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.
KULLANICI, www.obay.com.tr'’yi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. OBAY Eğitim ve Danışmanlık KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda OBAY Eğitim ve Danışmanlık’ın diğer tüm hukuki hakları saklıdır.


4. E Kampüs A.Ş.’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
OBAY Eğitim ve Danışmanlık  kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle OBAY Eğitim ve Danışmanlık tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında OBAY Eğitim ve Danışmanlık'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
OBAY Eğitim ve Danışmanlık, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.
KULLANICI ve OBAY Eğitim ve Danışmanlık hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.
OBAY Eğitim ve Danışmanlık, önceden haber vermeksizin www.obay.com.tr 'de ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir.
OBAY Eğitim ve Danışmanlık önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz www.obay.com.tr  'yi kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.
OBAY Eğitim ve Danışmanlık  kullanıcının site üzerine üye olurken veya site içi işlemlerde verdiği iletişim bilgilerini kullanarak; kullanıcı ile iletişim kurabilir, reklam ve/veya bildirim yapabilir. Kullanıcı “Hesabım” bağlantısı altındaki Bülten Aboneliği linkinden bu izni kaldırabilir.


5. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI, www.obay.com.tr nin tüm veri veya diğer malzemeleri,(a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın  üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve OBAY E
ğitim ve Danışmanlık'ın talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.


6. GEREKLİ DONANIMLAR

www.obay.com.tr'ye  erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı www.obay.com.tr'nin  WEB SİTESİNDE BELİRTİLEN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİR DONANIM ÜZERİNDE KULLANACAĞINI VE GEREKLİ DONANIMI TEMİN EDECEĞİNİ, OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın  yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın sorumlu olmayacağını, OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.


7. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

BİR EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜ OLAN Sözleşme konusu www.obay.com.tr'nin  kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın “olduğu gibi satış” esasları dahilinde www.obay.com.tr  için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. OBAY Eğitim ve Danışmanlık aynı zamanda www.obay.com.tr  içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. www.obay.com.tr'nin  KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden OBAY Eğitim ve Danışmanlık sorumlu değildir.
OBAY Eğitim ve Danışmanlık  www.obay.com.tr 'de  yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
KULLANICI ürün (eğitim detay) sayfasında yer aldığı üzere aldığı eğitimden belge/sertifika hak etmek isterse eğitimi 90(doksan) gün içinde tamamlamakla yükümlüdür. Kullanıcı 90(doksan) gün içinde tamamlamadığı eğitimlerden belge/sertifika alma hakkını kaybeder fakat eğitime dilediği zaman devam edebilir. OBAY Eğitim ve Danışmanlık  90(doksan) günü aşan sürelerde belge/sertifika gönderimi taahhüt etmemektedir.
KULLANICI, www.obay.com.tr  ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın  içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın  www.obay.com.tr  7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. www.obay.com.tr'nin    etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, OBAY Eğitim ve Danışmanlık www.obay.com.tr  kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. OBAY Eğitim ve Danışmanlık , (a)www.obay.com.tr  ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) www.obay.com.tr'nin  KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. OBAY Eğitim ve Danışmanlık  www.obay.com.tr  ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.
www.obay.com.tr versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan OBAY Eğitim ve Danışmanlık sorumlu değildir.
www.obay.com.tr hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan OBAY Eğitim ve Danışmanlık sorumlu değildir.
Hukuki yollardan elde edilmeyen veya OBAY Eğitim ve Danışmanlık tarafından www.obay.com.tr kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan OBAY Eğitim ve Danışmanlık  sorumlu değildir.
Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan OBAY Eğitim ve Danışmanlık  sorumlu değildir.
www.obay.com.tr  KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. www.obay.com.tr 'nin  kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan OBAY Eğitim ve Danışmanlık sorumlu değildir.
Her durumda, www.obay.com.tr  nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, OBAY Eğitim ve Danışmanlık'in bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu www.obay.com.tr  için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.


8. SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIKLERI

OBAY Eğitim ve Danışmanlık
'in  tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, www.obay.com.tr   web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın  web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


9. MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, OBAY Eğitim ve Danışmanlık , işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, OBAY Eğitim ve Danışmanlık  için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için OBAY Eğitim ve Danışmanlık 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


10. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, www.obay.com.tr'yi  kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
KULLANICI, www.obay.com.tr'’yi  kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın 'in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu www.obay.com.tr’yi kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın www.obay.com.tr’ yi  kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın OBAY Eğitim ve Danışmanlık  ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz www.obay.com.tr’ yi kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda;
KULLANICI, www.obay.com.tr’ yi  paketini, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda OBAY Eğitim ve Danışmanlık tarafından, KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.
KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın www.obay.com.tr’ ye erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, OBAY Eğitim ve Danışmanlık isterse –tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceği KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda OBAY Eğitim ve Danışmanlık yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir.
OBAY Eğitim ve Danışmanlık açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın www.obay.com.tr kullanma lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.
KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, OBAY Eğitim ve Danışmanlık in talep etmesi halinde, www.obay.com.tr'den   elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.


11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İSTANBUL Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.


12. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

www.obay.com.tr 'ye kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan OBAY Eğitim ve Danışmanlık . Tek Şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla www.obay.com.tr ’a KULLANICI adına erişimden OBAY eğitim ve Danışmanlık  sorumlu değildir. KULLANICI'ların, www.obay.com.tr’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak OBAY Eğitim Danışmanlık'ın , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI OBAY Eğitim Danışmanlık'a  zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin OBAY Eğitim ve Danışmanlık'  Gizlilik Politikası http:// www.obay.com.tr sitesinde yer alan Gizlilik ve Güvenlik sayfasındadır.
KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla E Kampüs A.Ş. hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.


13. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

www.obay.com.tr ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, OBAY Eğitim ve Danışmanlık  Müşteri Hizmetleri'ne 0212 706 18 43 numaralı telefona başvurabilirsiniz.


14. DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.
KULLANICI, OBAY Eğitim ve Danışmanlık'ın  sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, OBAY Eğitim ve Danışmanlık  bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder.
OBAY Eğitim ve Danışmanlık bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.
Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, OBAY Eğitim ve Danışmanlık  bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.
KULLANICI'nın, bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, OBAY Eğitim ve Danışmanlık  tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.