İnsan Kaynakları 

İK'da Değişim

İnsan Kaynakları Departmanlarını büyük  değişimler bekliyor. İK 'da trendler değişiyor. Üretim ve hizmetlerde Dijital Dönüşümle birlikte İK süreçleri teknoloji odaklı hale geliyor. Bu değişim bazı işler için; iş  ve iş yeri tanımını değiştiriyor.İş, artık gidilen bir yer değil  yapılan bir eylem haline geliyor.

İK Denetimi

İK ile ilgili yürüyen süreçlerin analiz edilmesi , bu süreçlerin ne kadar etkin ve beklenen ölçüde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin  tanımlanması ve raporlanmasını içeren çalışmalardır.

Yürüyen Süreçler

Mevcut süreçlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.

Yeni Ekip Kurma

Organizasyonun gereksinimleri doğrultusunda yapıyı destekleyecek ekipler kurulur ve süreçler oluşturularak  işler hale getirilir.

Dış Destek?

Organizasyonun gereksinimleri doğrultusunda yapıyı destekleyecek projeler  oluşturulur  ve  süreçlerin yönetimine dışarıdan destek verilir.

Çalışan Yolculuğu

Yepyeni iş modelleri ile birlikte  İnsan Kaynakları da çalışan yolculuğunun haritalanması ve ölçümlenmesinde kendi  süreçlerini geliştiriyor.  Otomasyon, teknoloji  şemsiyesi  altında şirket içi iletişim  , anahtar performans göstergeleri , işe alımda organizasyonel sosyalleşme, çalışanı  işten ayırma süreçleri ,performans yönetimi, çalışana/ çalışan grubuna ya da  işe özel İK uygulamaları, yetenek kazandırma, yetenek yönetimi, esnek çalışma ,uzaktan çalışma, hiyerarşik yapı  v.b süreçleri yeniden tasarlıyor.

İK Modülleri

İK Ekibinin,  rolü ve sorumlulukları , değişimin getirdiği yeni iş modellerine göre yeniden tasarlanır ve süreçlerin teknolojiye entegre edilmesi sağlanır ,

Yeni nesil yönetim ve liderlik  tarzları, insan kaynağının niteliği, , çevre koşullarına ve ihtiyaçlara  göre İK Süreçleri verimli,rekabetçi ve sürdürülebilir  bir iş modeli ile desteklenir.

Modüllerimiz

 • Organizasyonun Kritik Faaliyet Belirlenmesi

 • Organizasyon Şeması 

 • Unvan Skalası

 • İş Analizleri

 • Norm Kadro Planlama

 • Seçme ve Yerleştirme

 • İş Tanımları

 • Yetkinliklerin Tanımlanması

 • Performans Yönetimi

 • İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

 • Ödül ve Öneri Sistemi

 • Kariyer Planlama ve Yedekleme

 • Çalışan Bağlılığı

 • Organizasyonel Gelişim

 • Koçluk ve Mentorluk

 • İK Bilgi Sistemleri

 • İK Analitiği

 • Çalışan Rehberi Kiti

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Instagram