Krizlere meydan okuyan, nesilden nesile aktarılan ilişki zinciri oluşturuyoruz.

İK Süreçlerinin Tasarlanması veYapılandırılması

Geleneksel İnsan Kaynakları yaklaşımında, İnsan Kaynaklarının temel fonksiyonları çalışanların işe alımı ve bordrolama süreçleridir.   

Başarılı İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları için temel yapı  İK Stratejilerinin oluşturulması ile birlikte çalışan yolculuğunun haritalanması, İK ajandasının günün trendlerine ve işletmenin ihtiyaçlarına  göre tasarlanması ve yürütülmesidir. 

İNSAN KAYNAKLARI Danışmanlığı, şirket içi İK sistemlerinizin ne kadar etkili olduğunun ölçülmesi, çalışanların yönetimi ve performansı hakkında 3. göz değerlendirmesi ile  geri bildirim  almanın etkili bir yoludur. 

01.

İK Mimarisi

Sıfırdan İnsan Kaynakları departmanını kurar,süreçlerini tasarlar,yapılandırır ve temel İK Mimarisi oluşturuz.

03.

Çalışanlarla İletişim Yöntemini Belirleriz

Güçlü yönlerinizin çalışanlarla nasıl paylaşılması gerektiğinin iletişim yöntemini belirleriz.

05.

Verileri Ölçme

İK Metriklerini oluşturur , İnsan Kaynaklarının gelecek stratejilerine  veri oluşturulmasını sağlarız.

07.

İnsan Kaynakları İş Ortağı

İK  süreçlerinizin yönetimini dışarıdan temin etmek isteyen firmalar için "İÇERİDEN BİRİ"  projesi ile İK alanında deneyimli  Danışmanlarımızla sizin adınıza yürütürüz.

02.

Yol Haritası Çizeriz

Şirketinizin hedefleri doğrultusunda İnsan Kaynakları uygulamalarınızın işletme içinde çalışanlar tarafından benimsenmesi için aksiyon planları hazırlarız.

04.

Çalışma Modelleri Tasarlarız

İşletmenin ve çalışanların  başarısı için  günün gerektirdiği Hibrit Çalışma Modeli, Rotasyon Uygulamaları ve Uzaktan çalışma modelleri için  İK Sistemlerini yeniden organize ederiz.

06.

Çalışma Modelleri Tasarlarız

Şirket içinde İnsan Kaynakları Strateji  politika ve uygulamalarını, yöneticilerin ve çalışanların kolayca ulaşabileceği dijital ortamlara aktarabilir,  en üst düzeyden en alt düzeydeki çalışana kadar kolayca ulaşılabilir  Dijital İK kütüphanesi oluştururuz.

Modüler Yapılandırma

Mevcut Durum Analizi.png

İK İÇ DENETİMİ  

İnsan Kaynakları mevcut süreçlerinin tüm İK faaliyetleri kapsamında iç denetim soruları ile değerlendirilip raporlanması.

Organizasyonel yapılanma.png

NORM KADRO PLANLAMASI

İşletmenin hedefleri doğrultusunda operasyonel süreçlerin sürdürülmesi için gerekli insan kaynağının sayısının belirlenmesi

2.png

KARİYER PLANLAMA VE YEDEKLEMEK

Çalışanların potansiyelinin erken keşfedilmesi, bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, çalıştığı örgüt içindeki  ilerleyişinin planlanması, kilit çalışanların belirlenerek yerine aday olacak personel planlamasının yapılması.

19.png

PRİM SİSTEMİ 

İşletmenin başarısından, verimliliğinden ve karlılığından tüm departmanlar sorumludur. Performans Yönetim Sistemi çıktılarına göre şirketin performans hedeflerini gerçekleştirmesi durumunda  çalışanların motivasyonunu artırıcı  yönetim sistemidir.

24.png

SÜREÇLERİN DÖKÜMANTASYONU VE EL KİTABI

İnsan Kaynakları yönetim süreçlerinin sürdürülebilir olması için tüm politikaların, prosedürlerin uygulanmasının nasıl yönetileceğinin dokümante edilmesi ve tüm kayıtlarını dijital ortamda  çalışanların erişimine açılması. 

3.png

İK STRATEJİLERİ

İnsan Kaynakları Stratejileri, politikaları ve hedefleri doğrultusunda yol haritalarının hazırlanması.

1.png

SEÇME & YERLEŞTİRME

Norm kadro planlamasına göre; işe alınacak  adayların seçme / yerleştirme / işe alım ya da işten çıkış süreçlerinin ilgili mevzuatlara uygun şekilde yönetilmesi

6.png

PERFORMANS YÖNETİMİ

Kurum stratejileri doğrultusunda organizasyonun, ekiplerin ve bireylerin performansını geliştirmek amacıyla uygulanacak  süreçlerin kurulması.​

 

17.png

ÖNERİ VE ÖDÜL SİSTEMİ

İşletme içinde kaliteyi ve verimliliği artırmak , maliyetleri düşürmek amacıyla tüm çalışanların katılımıyla gelen önerilerin değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi sürecinin yönetilmesidir.

21.png

DİJİTALLEŞME VE RAPORLAMA

İşletmenin yapısına uygun dijital veri kayıt , analiz ve raporlama sistemlerinin kurulması.

7s.png

SÜREÇ VE ORGANİZASYON TASARIMI

Organizasyonel yapının, rol ve sorumlulukların, yetknlik, performans ölçütleri ve yetkilendirme modelinin tasarlanması.

5.png

ORYANTASYON VE VERİMLİLİK

İşe yeni başlayan çalışanların işe ve işyerine uyum sürecini hızlandırmak  ve işten ayrılma oranını düşürmek  için gerekli süreçlerin oluşturulması.

16.png

ÜCRET VE YAN HAKLAR

Çalışanın bağlılığını ve memnuniyetini artırmaya yönelik ücret sistemini kurulması , nitelikli adayların işletmeye çekilmesi ve işletmede tutulmasına yönelik  planların  oluşturulması

18.png

İŞVEREN MARKASI

Çalışanların işe ve işyerine bağlılıkların ölçülmesi ve sonuçların iyileştirilmesine yönelik strateji ve aksiyon planlarının geliştirilmesi.