Krizlere meydan okuyan, nesilden nesile aktarılan ilişki zinciri oluşturuyoruz.

İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçlerinin Tasarlanması ve Yapılandırılması

Geleneksel İnsan Kaynakları yaklaşımında İnsan Kaynaklarının temel fonksiyonları çalışanların işe alımı ve bordrolama süreçleridir.   

Başarılı İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları için temel yapı  İK Stratejilerinin oluşturulması ile birlikte çalışan yolculuğunun haritalanması, İK ajandasının günün trendlerine ve işletmenin ihtiyaçlarına  göre tasarlanması ve yürütülmesidir. 

İNSAN KAYNAKLARI Danışmanlığı, şirket içi İK sistemlerinizin ne kadar etkili olduğunun ölçülmesi, çalışanların yönetimi ve performansı hakkında 3. göz değerlendirmesi ile  geri bildirim  almanın etkili bir yoludur. 

NE YAPIYORUZ ?

  • Sıfırdan insan kaynakları süreçlerini tasarlar, yapılandırır temel İK Mimarisini oluştururuz.

  • Mevcut İK İç süreçlerinizi denetler, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gereken alanlarla ilgili yol haritasını çizeriz.

  • Şirketinizin hedefleri doğrultusunda İnsan Kaynakları uygulamalarınızın işletme içinde ve çalışanlar tarafından benimsetilmesi  için aksiyon planları hazırlarız.

  • Güçlü yönlerinizi çalışanlarınız ile nasıl paylaşılması gerektiğinin iletişim yöntemini belirleriz.

  • İşletmenin ve çalışanların  başarısı için  günün gerektirdiği Hibrit Çalışma Modeli, Rotasyon Uygulamaları ve Uzaktan çalışma modelleri için  İK Sistemlerini yeniden organize ederiz.

  • Şirket içinde İnsan Kaynakları Strateji  politika ve uygulamalarını, yöneticilerin ve çalışanların kolayca ulaşabileceği dijital ortamlara aktarabilir,  en üst düzeyden en alt düzeydeki çalışana kadar kolayca ulaşılabilir  Dijital İK kütüphanesi oluştururuz.

  • İK Metriklerini oluşturur , İnsan Kaynaklarının gelecek stratejilerine  veri oluşturulmasını sağlarız.

  • İK  hizmetlerini dışarıdan temin etmek isteyen firmalar için "İÇERİDEN BİRİ"  projesi ile outsource hizmetleri sağlarız.

Modüler Tasarım ve Yapılandırma

İK İÇ DENETİMİ  

İnsan Kaynakları mevcut süreçlerinin tüm İK faaliyetleri kapsamında iç denetim soruları ile değerlendirilip raporlanması.

NORM KADRO PLANLAMASI

İşletmenin hedefleri doğrultusunda operasyonel süreçlerin sürdürülmesi için gerekli insan kaynağının sayısının belirlenmesi

KARİYER PLANLAMA VE YEDEKLEMEK

Çalışanların potansiyelinin erken keşfedilmesi, bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, çalıştığı örgüt içindeki  ilerleyişinin planlanması, kilit çalışanların belirlenerek yerine aday olacak personel planlamasının yapılması.

PRİM SİSTEMİ 

İşletmenin başarısından, verimliliğinden ve karlılığından tüm departmanlar sorumludur. Performans Yönetim Sistemi çıktılarına göre şirketin performans hedeflerini gerçekleştirmesi durumunda  çalışanların motivasyonunu artırıcı  yönetim sistemidir.

SÜREÇLERİN DÖKÜMANTASYONU VE EL KİTABI

İnsan Kaynakları yönetim süreçlerinin sürdürülebilir olması için tüm politikaların, prosedürlerin uygulanmasının nasıl yönetileceğinin dokümante edilmesi ve tüm kayıtlarını dijital ortamda  çalışanların erişimine açılması. 

İK STRATEJİLERİ

İnsan Kaynakları Stratejileri, politikaları ve hedefleri doğrultusunda yol haritalarının hazırlanması.

SEÇME & YERLEŞTİRME

Norm kadro planlamasına göre; işe alınacak  adayların seçme / yerleştirme / işe alım ya da işten çıkış süreçlerinin ilgili mevzuatlara uygun şekilde yönetilmesi

PERFORMANS YÖNETİMİ

Kurum stratejileri doğrultusunda organizasyonun, ekiplerin ve bireylerin performansını geliştirmek amacıyla uygulanacak  süreçlerin kurulması.

 

ÖNERİ VE ÖDÜL SİSTEMİ

İşletme içinde kaliteyi ve verimliliği artırmak , maliyetleri düşürmek amacıyla tüm çalışanların katılımıyla gelen önerilerin değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi sürecinin yönetilmesidir.

DİJİTALLEŞME VE RAPORLAMA

İşletmenin yapısına uygun dijital veri kayıt , analiz ve raporlama sistemlerinin kurulması.

SÜREÇ VE ORGANİZASYON TASARIMI

Organizasyonel yapının, rol ve sorumlulukların, yetknlik, performans ölçütleri ve yetkilendirme modelinin tasarlanması.

ORYANTASYON VE VERİMLİLİK

İşe yeni başlayan çalışanların işe ve işyerine uyum sürecini hızlandırmak  ve işten ayrılma oranını düşürmek  için gerekli süreçlerin oluşturulması.

ÜCRET VE YAN HAKLAR

Çalışanın bağlılığını ve memnuniyetini artırmaya yönelik ücret sistemini kurulması , nitelikli adayların işletmeye çekilmesi ve işletmede tutulmasına yönelik  planların  oluşturulması

İŞVEREN MARKASI

Çalışanların işe ve işyerine bağlılıkların ölçülmesi ve sonuçların iyileştirilmesine yönelik strateji ve aksiyon planlarının geliştirilmesi.