Gelecek geliyor...

DEĞİŞİME inanan şirketler bize GÜVENİYOR...

YÖNETİM
DANIŞMANLIĞI

Endüstri 4.0  ile birlikte dijitalleşmenin gerektirdiği değişim ve dönüşüme gereksinim duyan eski - yeni tüm girişimlerin, gelecekle uyumlu hale getirilmesi için gelecek stratejileri ve aksiyon planları oluşturuyoruz.  Firmaların deneyimleri ile yeni iş modellerini birleştirerek; teknolojiyi, zamanı ve ekibinizi yönetme şeklinizi değiştiriyoruz. Bu sonuçlar firmalara verimlilik, maliyet , rekabet  ve efektif büyüme avantajı sağlıyor.

Dünya standardında hızlı bilgi, teknoloji ve uzmanlığa ulaşmak için;  

​​

 • Rekabet gücünüzü artırma

 • Kaynak kullanımının iyileştirilmesi

 • Operasyonel körlükten kurtulmak

 • Risk yönetimi

 • gibi nedenlerden dolayı yönetim danışmanlığı gereklidir.

Hizmet alanlarımız:

1. Stratejik planlama

2. Yeniden yapılandırma

3. Uygulama danışmanlığı / ERP / Entegre Yönetim Sistemleri

4. Bütçeleme sistemi tasarımı ve uygulaması

KURUMSALLAŞMA
DANIŞMANLIĞI

Kurumsallaşma; işletmelerin  faaliyetlerini insan faktörüne  bağlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulması sürecidir. Bir işletme için kurumsallaşma  düşük maliyet, verimlilik, hız ve sürdürülebilirlik ifade eder.

Kurumsal Yeniden Yapılanma Danışmanlığı kapsamında;

 • Organizasyonel Yapılandırma

 • Kurumsal Yeniden Yapılanma

 • Kurum Kültürü Oluşturma

 • Aile Anayasası Oluşturma

 • Stratejik Yönetim Kurumsal Performans Ölçümü 

İNSAN KAYNAKLARI
DANIŞMANLIĞI

İK danışmanlığı, iç İK sistemlerinizi yönetmenin ve personelinizin yönetimi ve performansı hakkında ikinci bir görüş almanın etkili bir yoludur. İnsan kaynakları müdahaleleri iş gereksinimleriniz ile ne kadar çok bağlantılı olursa, o denli etkilidir. Yepyeni iş modelleri ile birlikte  İnsan Kaynakları da çalışan yolculuğunun haritalanması ve ölçümlenmesinde kendi  süreçlerini geliştiriyor.  Otomasyon, teknoloji  şemsiyesi  altında şirket içi iletişim  , anahtar performans göstergeleri , işe alımda organizasyonel sosyalleşme, çalışanı  işten ayırma süreçleri ,performans yönetimi, çalışana/ çalışan grubuna ya da  işe özel İK uygulamaları, yetenek kazandırma, yetenek yönetimi, esnek çalışma ,uzaktan çalışma, hiyerarşik yapı  v.b süreçleri yeniden tasarlıyor.

Şirket içinde İnsan Kaynakları Politikaları ve uygulamalarını dökümante eder ve en üst düzeyden en alt düzeyde çalışana kadar benimsetilmesi için İK Politikaları El Kitabı hazırlarız.

 

İK  hizmetlerini dışarıdan temin etmek isteyen firmalar için Outsource hizmetleri de sunmaktayız

EĞİTİM
DANIŞMANLIĞI

Şirketinizin çalışanlarını geliştirmek ve değişimi yönetmek için yardıma ihtiyacı var mı? Liderliğin sorunsuz geçişini sağlamak için bir planınız var mı?

Yönetim, süreç ve kültürde değişiklik yapmak şirketiniz için olağanüstü bir büyümeye yol açabilir. Ancak değişimi uygulamak kolay değildir. İşte bu noktada OBAY'ın  uzmanları devreye giriyor. Danışmanlarımız size yardımcı olacak. Eğitim İhtiyaç analizi ile çalışanlarınızın ihtiyaç  duyduğu eğitimleri belirler, kurumunuza özel programlar tasarlar ve uygularız . 

İHRACAT
DANIŞMANLIĞI

İhracat Yönetimi  karmaşık bir iştir. Tüm  süreçlerin iyi yönetildiğinden emin olmak, şirketinizi başarılı bir şekilde büyümesini sağlamak  ve klasik ihracat hatalarından kaçınmak için çok önemlidir.

 

Hizmetlerimiz

 • İhracat / İthalat Pazar Geliştirme

 • Tedarik Zinciri Optimizasyonu

 • Distribütör Seçimi

 • Global Stratejiler Uluslararası Belgeler

 • Küresel kaynak

 • Kurum İçi Eğitim

 • Maliyet  Düşürme Stratejileri

FİNANS DANIŞMANLIĞI

Finansal Yönetim Danışmanlığı kapsamında, Şirketinizin değerini artıracak stratejilerin uygulamaya konulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Maliyet Optimizasyonu, Gelir Artırma Stratejileri ve Pazar Stratejisi üzerinde çalıştığımız ana konulardır. Finansal Yönetim Danışmanlığı projesi kapsamında Endüstri analizi – mevcut durum ve gelecek görünüm, Pazar segmentleri, büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, Hedef pazar analizi, Rekabet analizi, Müşteri segmentasyon analizi, Servis ve ürün farklılaştırması, Pazara giriş için yeni bir iş modeli seçme, Endüstri düzenlemeleri ve vergilendirme, Pazara giriş alternatiflerinin analizi, greenfield projeleri, satın almalar, ortak girişimler veya yerli yatırımcılarla ortaklıklar mikro ve makro analizler üzerinden değer yaratarak Şirket değerinizin artırılmasını hedeflemekteyiz.

ÇÖZÜM ORTAKLIĞI DANIŞMANLIĞI

Müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda  HRM, CRM, ERP, Kalite Yönetim Sistemleri, İş Güvenliği, Endüstriyel Laboratuvar, Kurumsal İletişim, Dijital Medya, Pazar Araştırma  hizmetleri  veren firmalar ve tedarikçilerle  buluşturuyoruz. Dürüst ve güvenilir iş ortaklarımızla  müşterilerimiz için  hızlı çözümlerle  katma değer yaratıyoruz.

SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI

Markalar söylemek istediklerini en iyi yansıtacak sosyal medya platformlarını da seçme özgürlüğü yakalıyorlar. Fotoğraflar üzerinden tanıtım yapmak isterse Instagram’ı, sadece videolarla yansıtmak istediğinde Youtube’u, tamamen kurumsal olmak için Linkedin’i ya da eğlence odaklı olmak için Snapchat’i seçebileceği gibi hepsi içinse Facebook’u tercih edebiliyor.

Hizmetlerimiz

 • İçerik Yönetimi

 • Moderasyon

 • Sosyal medya Takibi

 • İtibar Yönetimi

 • Dijital Pr

 • Sosyal Medya Yönetimi

KURUMSAL ETKİNLİK TASARIMI

Kurumların kendi iç ya da dış müşterilerine   sunmak istedikleri eğitim, seminer konferans, zirve, meet-up , doğum günü, yıl dönümü, yılbaşı ve  dini ve milli bayramlar , özel ve etiketli günler , şirket pikniği ve  yarışamalar, açık alan aktiviteleri  gibi etkinliklerin ;

 • Konsept ve içerik tasarımı ,

 • Program akışı hazırlama

 • Etkinliğe özel  marka kimlikleri / konuşmacıları davet etme, katılımcıları davet etme,görsel  ve basılı mazlemeler dizaynı ve matbaa işleri 

 • Promosyon ve hediyeler

gibi tüm etkinliğin  organizasyonun  konuya ve kuruma özel şekilde konsept hazırlanarak  gerçekleştirilmesi.

OBAY Eğitim ve Danışmanlık
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Instagram
+90 212  706 18 43
Esentepe Mh. Keskinkalem Sok. Arya
Plaza No 17,  Esentepe / Şişli  - İstanbul

Tüm Hakları Saklıdır - OBAY Eğitim ve Danışmanlık 2020